Valsts pētījumu programmas “Covid-19 seku mazināšanai” ietvaros īstenotais projekts “Drošu tehnoloģiju integrācija aizsardzībai pret Covid-19 veselības aprūpes un augsta riska zonās”, ko īsteno Rīgas Tehniskā universitāte sadarbība ar Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju, Latvijas Universitāti, Elektronikas un datorzinātņu institūtu, Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūtu, Latvijas Organiskās sintēzes institūtu, Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centru, Rīgas Stradiņa universitāti, Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūtu.

Pētījums vērsts uz to, lai ierobežotu Covid-19 un citu slimību izplatību veselības aprūpes un augsta riska zonās, izstrādājot drošas, inovatīvas tehnoloģijas un produktus kolektīvai un individuālai iedzīvotāju un profesionāļu aizsardzībai. Viens no pētījuma uzdevumiem ir izmēģināt un testēt konceptuālas kompozīcijas individuālos aizsardzības izmantojamam filtrējošam kompozītmateriālam. Pētnieki strādās arī pie automatizēta aprīkojuma gaisa un virsmu dezinfekcijai – mobila robota virsmu dezinfekcijai, dezinfekcijas vārtiem, kuros ar dezinfekcijas līdzekli tiek apsmidzināti cilvēki, kas tiem iet cauri, aprīkojuma gaisa dezinfekcijai un citiem pētniecības uzdevumiem, kopumā izstrādājot septiņus prototipus un sagatavojot sešus zinātniskos rakstus.

Pētījuma vadītājs ir RTU zinātņu prorektors akadēmiķis Tālis Juhna.