Mūsdienīga, starptautiski pazīstama un prestiža vienīgā daudznozaru tehniskā universitāte Latvijā, kas mērķtiecīgi attīstās, lai kļūtu par trešās paaudzes tipa universitāti, kas nodrošina ne tikai augstas kvalitātes izglītību, bet arī izcilu pētniecību un valorizāciju — inovāciju un tehnoloģiju pārnesi, tādējādi zinātnes sasniegumus iedzīvinot praksē.

Vadošais valsts pētniecības institūts, kas specializējas organiskās sintēzes veidošanā un jaunu ķīmisko un farmaceitisko produktu izstrādē, projekta pētījumu laikā izstrādās šķidros dezinfekcijas produktus.

Vadošā universitāte Baltijā medicīnas un veselības aprūpes jomā piedalīsies roku mazgāšanas un dezinfekcijas ergonomiskās novērtēšanas un prototipa testēšanas jomā (sadarbībā ar EDI) un projektā strādās pie individuālo aizsardzības līdzekļu izstrādes īpašai lietošanai.

Vadošais zinātniskais institūts molekulārās bioloģijas un medicīnas jomā, ieskaitot vīrusu pētījumus.

Materiālu zinātnes vadītājs Baltijas valstīs.

Augstākās izglītības iestāde Latgales reģionā ar vadošo mehatronikas materiālu bāzi Baltijā, kas sniegs ieguldījumu tehnoloģisko prototipu praktiskā ražošanā.

Koksnes ķīmijas institūts ir galvenais koksnes pētījumu un pielietojuma centrs Latvijā un Baltijā. Projekta laikā tiks kopīgi izstrādāta bioloģiski noārdāma dabisko šķiedru kompozītmateriāla membrāna iekļaušanai izstrādātajos individuālajos aizsardzības līdzekļos.

Vadošais valsts pētniecības institūts, kas specializējas pētniecības un attīstības darbībās viedo sadarbības sistēmu, sensoru sistēmu projektēšanas, autonomo sistēmu, AI jomā.

Latvijas Universitātes struktūrvienība, kas specializējas fotonikā un rūpniecības, medicīnas un vides monitoringa optisko metožu projektēšanā un veicina UV / ozona dezinfekcijas koncepciju izstrādi.