Tālis Juhna

Projekta vadītājs

Rīgas Tehniskā universitāte

E-pasts: Talis.Juhna@rtu.lv

Inga Dāboliņa

Individuālie aizsarglīdzekļi, projekta WP2 vadītāja

Rīgas Tehniskā universitāte

E-pasts: Inga.Dabolina@rtu.lv

Andris Šutka

Pretvīrusu virsmas un dezinfekcijas līdzekļi, WP3 vadītājs

Rīgas Tehniskā universitāte

E-pasts: Andris.Sutka@rtu.lv

Andris Martinovs

Robotizētas automātiskās dezinfekcijas sistēmas gaisam un virsmām, WP4 vadītājs

Rēzeknes Tehnoloģiju augstskola

E-pasts: Andris.Martinovs@rta.lv

Linda Mežule

Ātro testu metožu izstrāde un efektivitātes novertēšana, WP5 vadītāja

Rīgas Tehniskā universitāte

E-pasts: Linda.Mezule@rtu.lv